‘Matt Murdock’ Daredevil #14 ile Daha ”Farklı” Bir Görünüme Bürünüyor

Marvel Now ile yenilenen Mark Waid ve Chris Samnee tarafından hazırlanan Daredevil’ın ilk sayılarında okuyucuya hep gösterilen şeylerden biri de Matt Murdock ‘ın yoğun depresyon ve stres altında alışılmadık bir kişilik ve görüntüye bürünmesiydi.

Daredevil‘ın 14. sayısında’da gördüğümüz üzere bu ”değişiklik” yavaş yavaş ilerlemeye başlıyor.

daredevil 3
daredevil 4
daredevil