‘Matt Murdock’ Daredevil #14 ile Daha ”Farklı” Bir Görünüme Bürünüyor.

Marvel Now ile yenilenen Mark Waid ve Chris Samnee tarafından hazırlanan Daredevil’ın ilk sayılarında okuyucuya hep gösterilen şeylerden biride Matt Murdock’ın yoğun depresyon ve stres altında alışılmadık bir kişilik ve görüntüye bürünmesiydi.

Daredevil‘ın 14. sayısında’da gördüğümüz üzere bu ”değişiklik” yavaş yavaş ilerlemeye başlıyor.

 


daredevil 3 daredevil 4daredevil